detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7971']
Datum podání
 
05.03.2023
Datum vyřízení
 
14.03.2023
Investor-provozovatel  Peroutka
IČ  29393582
Předmět žádosti
 
mobilko pro kraj
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11.
adresa zdroje
 
celý kraj
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  zastavení řízení na žádost účastníka řízení.