detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7970']
Datum podání
 
24.02.2023
Datum vyřízení
 
14.03.2023
Investor-provozovatel  Lubská zemědělská, a.s.
IČ  25245571
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění zdroje závod chovu prasnic Plánice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Farma Plánice, 340 34 Plánice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka