detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7964']
Datum podání
 
27.02.2023
Datum vyřízení
 
08.03.2023
Investor-provozovatel  Obec Osek
IČ  00258954
Předmět žádosti
 
Kompostárna Osek
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
2.3.
adresa zdroje
 
Kompostárna Osek
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  souhlasné ZS b) a c)