detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7959']
Datum podání
 
16.02.2023
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  Mlékárna Stříbro s.r.o.
IČ  26472066
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby - plynová kotelna
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Revoluční 845, 349 01 Stříbro, p.č.st. 1042 a p.č. 1047, k.ú. Stříbro
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Zasláno ČIŽP a MÚ Stříbro