detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7952']
Datum podání
 
18.01.2023
Datum vyřízení
 
24.02.2023
Investor-provozovatel  Vaječné lahůdky s.r.o.
IČ  24246638
Předmět žádosti
 
Nový chov nosnic umístění - stavba bude dle IPPC
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8., 1.2. a 7.15.
adresa zdroje
 
Chlum nad Berounkou
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Vydání souhlasu s umístěním