detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7943']
Datum podání
 
01.02.2023
Datum vyřízení
 
13.02.2023
Investor-provozovatel  Schäfer-Menk Dýšina II
IČ  61461512
Předmět žádosti
 
povolení TP
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.13. a 4.14.
adresa zdroje
 
pozemcích č. 1418/3, 1418/7, 1419, 1420, 1421/1, 1421/4,1421/5,1241/6 1421/7, 1421/8, 1421/10, 1421/11, 1421/12, 1421/14, 1421/16, 1421/17, 1421/18, 1421/19, 1421/20, 1421/21, 1421/22, 1421/23, 1421/24, 1421/25, 1421/26, 1421/27, 1421/28, 1421/29, 1421/30
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení TP