detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7938']
Datum podání
 
19.07.2022
Datum vyřízení
 
01.02.2023
Investor-provozovatel  Město Manětín
IČ  00258091
Předmět žádosti
 
TP kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
p.č.st. 456 Manětín
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení změny TP