detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7922']
Datum podání
 
13.01.2023
Datum vyřízení
 
25.01.2023
Investor-provozovatel  ICOM transport a.s.
IČ  46346040
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje KGJ, plynová kotelna Holýšov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.,1.2.
adresa zdroje
 
Výrobní a skladová hala s administrativou, 345 62 Holýšov, p.č. 575/33 v k.ú. Holýšov
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydané závazné stanovisko