detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7895']
Datum podání
 
14.12.2022
Datum vyřízení
 
03.01.2023
Investor-provozovatel  ČEZ Energo, s.r.o.
IČ  29060109
Předmět žádosti
 
závazného stanoviska k umístění a provedení stavby zdroje KGJ ul. Sportovní Horažďovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
ul. Sportovní, 341 01 Horažďovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno závazné stanovisko