detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7889']
Datum podání
 
12.12.2022
Datum vyřízení
 
21.12.2022
Investor-provozovatel  Bauhaus k.s.
IČ  49435388
Předmět žádosti
 
TP zdroje
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.7.
adresa zdroje
 
Stavební 2957/1, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení TP