detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7887']
Datum podání
 
14.12.2022
Datum vyřízení
 
20.12.2022
Investor-provozovatel  Körber Pharma Packaging Materials s.r.o.
IČ  26398966
Předmět žádosti
 
změna provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.1.
adresa zdroje
 
Zemská 230, Ejpovice
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení ZP