detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7885']
Datum podání
 
14.12.2022
Datum vyřízení
 
20.12.2022
Investor-provozovatel  LYCKEBY AMYLEX, a.s.
IČ  49790340
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdrojů Dextrinka Horaž´dovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
11.1.
adresa zdroje
 
Strakonická 946, 341 01 Horažďovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka