detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7883']
Datum podání
 
09.12.2022
Datum vyřízení
 
19.12.2022
Investor-provozovatel  KM - PRONA, a.s.
IČ  25479733
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby - čerpací stanice pohonných hmot KM - PRONA v Blatnici
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
pozemek p.č. 519/12, k.ú. Blatnice u Nýřan
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Závazné stanovisko