detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7860']
Datum podání
 
06.10.2022
Datum vyřízení
 
05.12.2022
Investor-provozovatel  Safran-Cabin CZ s.r.o.
IČ  26339510
Předmět žádosti
 
Změna TP
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.8.
adresa zdroje
 
Universitní 1119/34, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení změny TP