detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7859']
Datum podání
 
29.11.2022
Datum vyřízení
 
05.12.2022
Investor-provozovatel  ROKA Transport s.r.o.
IČ  05662851
Předmět žádosti
 
mobilko pro kraj
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11.
adresa zdroje
 
celý kraj
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP mobilko pro kraj