detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7847']
Datum podání
 
24.10.2022
Datum vyřízení
 
24.11.2022
Investor-provozovatel  diamorph hob certec s.r.o.
IČ  27864464
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby - plynové sušárny pro sušení a dosušení filtrů, cementové izolační desky
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
3.1.
adresa zdroje
 
p.č. 341/74, 317/25, k. ú. Horní Bříza
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Závazné stanovisko