detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7844']
Datum podání
 
01.11.2022
Datum vyřízení
 
23.11.2022
Investor-provozovatel  AREAGROUP s.r.o. - Kužílek
IČ  25203231
Předmět žádosti
 
žádost o ZS ke zdroji
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
6.5.
adresa zdroje
 
701/18 a 701/17 v k.ú. Rokycany
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení ZP