detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7841']
Datum podání
 
07.11.2022
Datum vyřízení
 
22.11.2022
Investor-provozovatel  TOP TANK s.r.o.
IČ  26403226
Předmět žádosti
 
změna TP
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Klatovská Litice
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení změny TP