detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7839']
Datum podání
 
01.11.2022
Datum vyřízení
 
08.11.2022
Investor-provozovatel  RAILWAY CONSTRUCTIONS s.r.o.
IČ  03438309
Předmět žádosti
 
mobilní zařízení
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11.
adresa zdroje
 
celý kraj
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP