detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7837']
Datum podání
 
26.10.2022
Datum vyřízení
 
15.11.2022
Investor-provozovatel  URBANITY Development Tachov s. r. o.
IČ  11633000
Předmět žádosti
 
Povolení provozu - hala Gama
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
6.5.
adresa zdroje
 
Oldřichovská ul., 347 01 Tachov, p.č. 400/58, k.ú. Oldřichov u Tachova
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Zpětvzetí žádosti