detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7700']
Datum podání
 
15.08.2022
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.
IČ  26336588
Předmět žádosti
 
ČS PHM Dýšina
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Hornomyslická 1, Dýšina
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  zasláno na čižp