detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7699']
Datum podání
 
14.08.2022
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  ENERGAMO MARKET
IČ  09379991
Předmět žádosti
 
umístění KGJ a kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1. a 1.2.
adresa zdroje
 
Na Pomezí 1280/30, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  zasláno na čižp