detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7697']
Datum podání
 
25.07.2022
Datum vyřízení
 
18.08.2022
Investor-provozovatel  LB MINERALS, s.r.o.
IČ  27994929
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje dobývací prostor Soběkury
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11.
adresa zdroje
 
34 01 Soběkury, na pozemcích p.č. 1194, 1195, 1196, 1197 v k.ú. Soběkury
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka