detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7696']
Datum podání
 
26.07.2022
Datum vyřízení
 
16.08.2022
Investor-provozovatel  Bioplyn tech servis s.r.o.
IČ  29079942
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje BPS Číčov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
2.1.,3.7.
adresa zdroje
 
BPS Číčov, 335 63 Číčov, na pozemcích 191/7 v k.ú. Číčov
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka