detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7689']
Datum podání
 
13.07.2022
Datum vyřízení
 
04.08.2022
Investor-provozovatel  CPI - Bor, a.s.
IČ  25712136
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby - Hala M1 - 2 pískování-tryskání
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.12.
adresa zdroje
 
p.č. 371/58, 371/51 v k. ú. Mlýnec pod Přimdou, 348 06 Přimda
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Závazné stanovisko