detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7688']
Datum podání
 
28.07.2022
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  Zemědělská společnost Čerchov, a.s.
IČ  25236601
Předmět žádosti
 
Změna povolení provozu zdroje - chov hospodářských zvířat - středisko Chodov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Chodov, 345 33 Trhanov, k. ú. Chodov u Domažlic
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Zasláno ČIŽP