detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7687']
Datum podání
 
31.07.2022
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  Strojírny Kohout, spol. s r. o.
IČ  25224572
Předmět žádosti
 
Povolení provozu - Strojírny Kohout
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1., 4.12.
adresa zdroje
 
Školní 680, 345 06 Kdyně, p.č.: 176/3, 176/2, 1455, st. p.č.: 127/2, 127/7, 127/10, 127/9, 127/6, k. ú. Kdyně
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Přerušeno do 31.12.2022