detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7686']
Datum podání
 
24.06.2020
Datum vyřízení
 
03.08.2022
Investor-provozovatel  CPI - Bor, a.s.
IČ  25712136
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění stavby (ČS PHM - odpočívka Mlýnec)
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
p.č. 115/7, k. ú. Mlýnec pod Přimdou, 348 06 Přimda
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Závazné stanovisko