detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7682']
Datum podání
 
19.07.2022
Datum vyřízení
 
01.08.2022
Investor-provozovatel  HORKON s.r.o.
IČ 
Předmět žádosti
 
mobilní recyklační linka
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11.
adresa zdroje
 
Plzeňský kraj
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení TP