detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7668']
Datum podání
 
18.07.2022
Datum vyřízení
 
22.07.2022
Investor-provozovatel  Albert Česká republika, s.r.o.
IČ  44012373
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdroje plynová kotelna Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
ul. 5. května 689
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka