detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7666']
Datum podání
 
28.04.2022
Datum vyřízení
 
21.07.2022
Investor-provozovatel  AIFM III, s. r. o.; AIFM X, s. r. o.
IČ  03514871
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby - změna č. 3 ve výrobních a skladových halách H k. ú. Ostrov u Stříbra
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.11., 4.12.
adresa zdroje
 
k. ú. Ostrov u Stříbra
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Závazné stanovisko