detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7644']
Datum podání
 
18.06.2022
Datum vyřízení
 
11.07.2022
Investor-provozovatel  VŠEZEP s. r. o.
IČ  00870838
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby - stáj pro dojnice - farma Mysliv
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8
adresa zdroje
 
p. č. st. 79, p. č. 369/27, p. č. 369/28, p. č. 390/1 v k. ú. Mysliv u Všerub
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Závazné stanovisko