detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7643']
Datum podání
 
14.06.2022
Datum vyřízení
 
11.07.2022
Investor-provozovatel  Žichlická zemědělská a. s.
IČ  25202341
Předmět žádosti
 
Povolení ke zkušebnímu provozu - sušárna2 Žichlice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
3.1
adresa zdroje
 
p. č. 1566/2, 1584/3 k. ú. Žichlice u Hromnice
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Rozhodnutí - zkušební provoz