detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7636']
Datum podání
 
20.05.2022
Datum vyřízení
 
10.06.2022
Investor-provozovatel  PETRA s. r. o.
IČ  26496178
Předmět žádosti
 
Změna povolení provozu zdroje - ČS PHM PRIM Broumov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2
adresa zdroje
 
p. č. st. 232/7, p. č. st. 232/6, p. č. st. 232/8, p. č. 1366/9, p. č. 366/15, p. č. 1366/39, p. č. 1366/40, p. č. 1366/7, p. č. 1366/8 v k. ú. Broumov u Zadního Chodova
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Rozhodnutí - změna povolení provozu