detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7632']
Datum podání
 
30.05.2022
Datum vyřízení
 
22.06.2022
Investor-provozovatel  Porche Plzeň
IČ  47124652
Předmět žádosti
 
změna lakovacího boxu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.10.
adresa zdroje
 
Podnikatelská 1101/1, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení změny TP