detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7616']
Datum podání
 
09.05.2022
Datum vyřízení
 
25.05.2022
Investor-provozovatel  URBANITY Development Tachov s. r. o.
IČ  16333000
Předmět žádosti
 
Povolení ke zkušebnímu provozu - URBANITY Park Tachov s. r. o. - hala GAMA
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
adresa zdroje
 
pozemek č. p. 400/58 k. ú. Oldřichov u Tachova
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Vyjádření