detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7608']
Datum podání
 
30.03.2022
Datum vyřízení
 
07.06.2022
Investor-provozovatel  Aston služby v ekologii, s.r.o.
IČ  26072602
Předmět žádosti
 
Mobilní drtič
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11.
adresa zdroje
 
celý kraj
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP