detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7598']
Datum podání
 
18.05.2022
Datum vyřízení
 
26.05.2022
Investor-provozovatel  Pila Černý s.r.o.
IČ  26384396
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k provedení stavby zdroje zpracování dřeva Chlum u hartmanic
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.7.
adresa zdroje
 
Chlum 19, 342 01 Hartmanice, na pozemku p.č. 84/4, 84/5, 84/6, st. 23 v k.ú. Světlá u Hartmanic
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  závazné stanovisko