detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7585']
Datum podání
 
02.05.2022
Datum vyřízení
 
18.05.2022
Investor-provozovatel  Výrobně - obchodní družstvo VELKÝ BOR
IČ  49788183
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje Farma Velký Bor
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Farma Velký Bor, 341 01 Velký Bor
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka