detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7579']
Datum podání
 
13.04.2022
Datum vyřízení
 
11.05.2022
Investor-provozovatel  PETRA s.r.o.
IČ  26496178
Předmět žádosti
 
ČS PHM PRIM Plzeň
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Krašovská, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení změny TP