detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7578']
Datum podání
 
12.04.2022
Datum vyřízení
 
11.05.2022
Investor-provozovatel  PETRA s. r. o.
IČ  26496178
Předmět žádosti
 
Změna povolení provozu zdroje - ČSPHM PRIM Úněšov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2
adresa zdroje
 
Úněšov 92, 330 38 Úněšov, st. p. č. 207, 335/2, 335/4 v k. ú. Úněšov
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Vydáno rozhodnutí