detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7570']
Datum podání
 
10.05.2022
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  Lubská zemědělská, a.s.
IČ  25245571
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění stavby zdroje chov brojlerů Čertovka Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Čertovka, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka