detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7551']
Datum podání
 
04.04.2022
Datum vyřízení
 
22.04.2022
Investor-provozovatel  FV SERVIS a. s.
IČ  25243152
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby - zpracování kameniva z odvalu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5. 11
adresa zdroje
 
p. č. 3910/1, 3910/2, 3910/3, 3910/4, 3910/5, 3910/6, 3910/8, 3910/9, 3910/10, 3910/11 v k. ú. Zadní Chodov
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Vydáno závazné stanovisko