detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7545']
Datum podání
 
07.04.2022
Datum vyřízení
 
13.04.2022
Investor-provozovatel  Greiner PURTEC spol. s r.o.
IČ  25191551
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje řezání polymerů Nýrsko
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
6.5.
adresa zdroje
 
Klatovská 627, 340 22 Nýrsko
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka