detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7535']
Datum podání
 
24.01.2022
Datum vyřízení
 
01.03.2022
Investor-provozovatel  ARIMEX TRADE s.r.o.
IČ  47717807
Předmět žádosti
 
Upuštění od měření
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
3.1.
adresa zdroje
 
Hostouňská 45, Poběžovice
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení změny rozhodnutí TP