detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7525']
Datum podání
 
18.03.2022
Datum vyřízení
 
29.03.2022
Investor-provozovatel  Safran Cabin CZ, s.r.o.
IČ  26339510
Předmět žádosti
 
změna provozu ZP
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.8.
adresa zdroje
 
Univerzitní 1119/34, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení ZP