detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7507']
Datum podání
 
01.03.2022
Datum vyřízení
 
16.03.2022
Investor-provozovatel  AIFM X, s.r.o.
IČ  06349641
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje svařování Ostrov u Stříbra
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.14.
adresa zdroje
 
Ostrov u Stříbra, 349 01 Kostelec, na pozemku p.č. 177/1, 177/2 v k.ú. Ostrov u Stříbra
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka