detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7505']
Datum podání
 
07.03.2022
Datum vyřízení
 
15.03.2022
Investor-provozovatel  URBANITY Development Tachov s.r.o.
IČ  11633000
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje vstřikolisy Tachov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
6.5.
adresa zdroje
 
Oldřichovská ul., 347 01 Tachov, p.č. 400/58 v k.ú. Oldřichov u Tachova
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka