detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7492']
Datum podání
 
08.02.2022
Datum vyřízení
 
07.03.2022
Investor-provozovatel  MERCED a.s.
IČ  25668820
Předmět žádosti
 
změna CŠ PHM Horní Folmava
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Horní Folmava
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení změny TP