detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7490']
Datum podání
 
08.02.2022
Datum vyřízení
 
03.03.2022
Investor-provozovatel  MERCED a.s.
IČ  25668820
Předmět žádosti
 
změna ČS PHM Plzeň Bory
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Univerzitní 2955, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP